Thanh Hóa

Cho thuê xe 35 chỗ đi biển Hải Tiến
Điểm đến: 
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
7,100,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi biển Hải Hòa
Điểm đến: 
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
8,900,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi TP Thanh Hóa
Điểm đến: 
Thời gian: 
2 ngày 1 đêm
Giá tham khảo: 
7,400,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điểm đến: 
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
8,500,000 (VNĐ)
Subscribe to RSS - Thanh Hóa