Thuê xe Du lịch

Cho thuê xe 35 chỗ đi Cửa Lò nghệ An
Điểm đến: 
Thời gian: 
4 ngày 3 đêm
Giá tham khảo: 
11,100,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 29 chỗ đi Cửa Lò nghệ An
Điểm đến: 
Thời gian: 
4 ngày 3 đêm
Giá tham khảo: 
8,300,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi TP Đồng Hới, Quảng Bình
Điểm đến: 
Thời gian: 
5 ngày 4 đêm
Giá tham khảo: 
21,700,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 29 chỗ đi Mai Châu, Hòa Bình
Điểm đến: 
Thời gian: 
2 ngày 1 đêm
Giá tham khảo: 
4,700,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 35 chỗ đi biển Hải Tiến
Điểm đến: 
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
7,100,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi biển Hải Hòa
Điểm đến: 
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
8,900,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi biển Cửa Lò, Nghệ An
Điểm đến: 
Thời gian: 
2 ngày 1 đêm
Giá tham khảo: 
12,200,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi TP Thanh Hóa
Điểm đến: 
Thời gian: 
2 ngày 1 đêm
Giá tham khảo: 
7,400,000 (VNĐ)
Cho thuê xe 45 chỗ đi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điểm đến: 
Thời gian: 
3 ngày 2 đêm
Giá tham khảo: 
8,500,000 (VNĐ)
Subscribe to RSS - Thuê xe Du lịch